دلیران فیروز:

اصفهان میزبان جام گلف دیپلمات خواهد بود

گلف ورزشی جذاب برای گردشگران است و توسعه آن می تواند شاخص های گردشگری کشور و استان اصفهان را بهبود ببخشد, از این رو توسعه روابط بین الملل و معرفی ظرفیت های گلف در دستور کار رییس هیئت و کمیته مسابقات و امور بین الملل هیئت گلف استان اصفهان قرار دارد.


احمدرضا دلیران فیروز مشاور عالی هیئت و رییس کمیته مسابقات و امور بین الملل هیئت گلف استان اصفهان در مصاحبه اختصاصی با هنرما گفت:گلف ورزشی جذاب برای گردشگران است و توسعه آن می تواند شاخص های گردشگری کشور و استان اصفهان را بهبود ببخشد, از این رو توسعه روابط بین الملل و معرفی ظرفیت های گلف در دستور کار رییس هیئت و کمیته مسابقات و امور بین الملل هیئت گلف استان اصفهان قرار دارد

دلیران فیروز مشاور عالی هیئت گلف استان اصفهان در ادامه افزود:برگزاری جام بین المللی گلف دیپلمات در اصفهان از اهداف هیئت گلف است که می تواند فرصت تبلیغاتی و رسانه ای بسیار خوبی را در اختیار استان اصفهان و در سطح بین المللی قرار دهد از این رو صحبت هایی را با چند باشگاه مطرح گلف در کشورهای صاحب سبک این رشته آغاز کرده ایم که امیدواریم در صورت امکان بتوانیم ظرف دو سال آینده میزبان آنها در اصفهان و برگزاری جام گلف دیپلمات باشیم.

دلیران فیروز رییس کمیته مسابقات و امور بین الملل هیئت گلف استان اصفهان در پایان گفت:استان اصفهان استعدادهای فراوانی در ورزش گلف و مخصوصا رشته های بهکاپ, مینی گلف, وودبال و کروکت دارد که استعدادیابی, بهبود ظرفیت های داخلی و توسعه فضاهای شهری و روابط بین الملل در این رشته ورزشی از اهداف ریاست و مجموعه هیئت گلف استان اصفهان است.

Go to TOP