جذب خبرنگار افتخاری

پایگاه خبری و تحلیلی هنرنا در راستای اطلاع رسانی دقیق و هوشمندانه و بر اساس سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین تنویر افکار عمومی در حیطه هنر در نظر دارد از بین علاقه مندان به حوزه خبرنگاری نسبت به جذب خبرنگار افتخاری با شرایط ذیل اقدام نماید:

الف) متقاضیان باید نسبت به تکمیل درخواست اولیه خود در این قسمت اقدام نمایند .

ب) متقاضیان پس از تائید صلاحیت عمومی و تخصصی نسبت به تهیه خبر بر اساس سیاستهای اعلام شده توسط باشگاه خبرنگاران هنرنا و همچنین ارسال خبر از طریق ایمیل و صفحه ارسال خبر اقدام می نمایند.

ج) پس از اتمام دوره سه ماه فعالیت برای کلیه شرکت کنندگان به تفکیک سرویس های خبری صدور کارت خبرنگار افتخاری هنرنا برای تهیه خبر صادر می شود.

د) جزوات آموزشی برای خبرنگاران تهیه و به آدرس آنها ارسال می گردد.

ه) جذب خبرنگار افتخاری هیچ گونه تعهد استخدامی و حقوقی برای هنرنا دربرندارد و همکاری صرفا بصورت افتخاری می باشد.اما در ذیل اخبار نام تهیه کننده خبر حتما درج خواهد شد.

و) در صورتیکه خبرنگاری هزینه ای را با هماهنگی مسئول مربوه پرداخت نماید پس از تایید باشگاه پرداخت خواهد شد.

Go to TOP