به مناسبت سالگرد شهادت شهید علم

طرح گرافیکی/ شهید مصطفی احمدی روشن

نقاشی چهره شهید علم و فناوری مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته ای ایران که در تاریخ بیست و یکم دیماه سال ۱۳۹۰ در تهران توسط عوامل اسرائیل ترور شد و به شهادت رسید . یادش گرامی و راهش پُر رهرو باد

613

Go to TOP