حضور حماسی مردم با گذشت 36 سال

گزارش تصویری / همه آمدند

به گزارش هنرنا مردم ایران اسلامی امروز یکصدا شعار ایستادگی سردادند.

Go to TOP